De algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 30 september 2023.

Beau'tique is een merk van BV LARO Services, met maatschappelijke zetel te Biezaardhof 2, 8760 MEULEBEKE en vestiging te Meulebekestraat 2, 8740 PITTEM.

E-mail: info@instituut-beautique.be
BTW nummer: BE 0760.421.503

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beau'tique en de cliënt(e).

Artikel 1 – Inspanningen Beau'tique

 1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt(e) zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. Beau'tique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt(e) is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 2 – Afspraken

 1. Een afspraak kan geannuleerd worden tot uiterlijk 48u voor aanvang. Een annulatie of wijziging kan telefonisch, via e-mail of via ons online platform.
 2. Indien de cliënt(e) deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Beau'tique de kostprijs voor de afgesproken behandeling aan de cliënt(e) doorrekenen als ‘no-show fee’.
 3. Indien de cliënt(e) meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de kostprijs van de behandeling aan de cliënt doorrekenen.
 4. Indien de cliënt(e) bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 % van de kostprijs van de behandeling aan de cliënt doorrekenen.
 5. Er kunnen geen nieuwe afspraken ingepland worden wanneer er nog openstaande betalingen zijn. Dit geldt ook voor openstaande betalingen van de ‘no-show fee’. Gebeurt de boeking online, dan heeft de schoonheidsspecialiste het recht deze boeking te annuleren tot de openstaande betalingen voldaan zijn.

Artikel 3 – Betaling

 1. Beau'tique vermeldt prijzen van de behandelingen op de website (www.instituut-beautique.be). De prijzen van de producten zijn zichtbaar in het salon en via de webshop.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt(e) dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Betaling kan contant, met bancontact (maestro, visa, mastercard, ...) of via de Payconiq app.
 5. Wanneer de cliënt(e) veertien dagen na factuur- of behandelingsdatum de betaling nog niet heeft voldaan, is Beau'tique gerechtigd om een aanmaningskost van 5 EUR aan te rekenen. Dit geldt ook voor 'no-show fees'.
 6. Wanneer een cliënt(e) één maand na factuur- of behandelingsdatum de betaling nog niet heeft voldaan, is Beau'tique gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de opdrachtgever/cliënt(e).

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1. Beau'tique is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie ivm lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beau'tique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt(e) heeft meegebracht naar het salon.
 3. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Beau'tique zelf.

Artikel 5 – Beschadiging en diefstal

 1. Beau'tique heeft het recht van de cliënt(e) een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt(e) meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Beau'tique is gevestigd.
 2. Beau'tique meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 6 – Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beau'tique en de cliënt(e) is het Belgische recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beau'tique (www.instituut-beautique.be). Indien gewenst kan u ze ook in het salon opvragen.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie, d.w.z. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.